Historie en erfgoed

De zeeuwse bodem herbergt een schat aan erfgoed en historische informatie. Archeologische waarden in de bodem zijn daar een goed voorbeeld van. Deze archeologische waarden vertellen immers hoe mensen hier vroeger leefden. Daarnaast zijn er de aardkundige waarden. Deze laten zien hoe Zeeland er vroeger uit heeft gezien. Erfgoed in de bodem in de vorm van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog herinneren ons aan een donkere periode uit de Zeeuwse geschiedenis.

Cultuurhistorische waarden

De Zeeuwen kunnen trots zijn op hun identiteit. De beleving van deze identiteit wordt vooral bepaald door de cultuurhistorische waarden van de leefomgeving. Deze cultuurhistorische waarden vertellen het verhaal van de vroegere levenswijze van de Zeeuwen. Zichtbare voorbeelden zijn oude dorpjes, historische binnensteden, landschappen, kreekrestanten, kreekruggen, oude verkavelingspatronen, oude boerderijen, fabrieken, kerken, molens en haventjes. Daarnaast zijn er ook de minder zichtbare zaken zoals de archeologische en sommige aardkundige waarden.

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn elementen in het landschap die iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de (klimatologische) omstandigheden waarin zij zijn ontstaan: landschapsvormen, bodems, geologie en processen. Daarom hebben ze een bijzondere en educatieve betekenis. Vaak zijn ze in het landschap herkenbaar als hoger of lager gelegen delen, met een opvallend landgebruik.

Archeologische waarden

Archeologische waarden zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de grond zijn achtergebleven. Denk aan potscherven, resten van voedselbereiding, graven, fundaties van gebouwen, maar ook verkleuringen in de grond die laten zien dat er vroeger een huis heeft gestaan of een sloot heeft gelopen.

Niet gesprongen explosieven

Naast cultuurhistorische elementen verbergt de Zeeuwse bodem ook nog veel niet gesprongen explosieven zoals munitie, granaten en bommen. Ze zijn vooral uit de Tweede Wereldoorlog afkomstig. De niet gesprongen explosieven worden regelmatig ontdekt bij bouw-, graaf-, bagger- en saneringswerkzaamheden. Het aantreffen van niet gesprongen explosieven heeft naast veiligheidsrisico's in de vorm van ontploffingsgevaar, ook dikwijls een emotionele zijde. Vaak verdrongen herinneringen komen bij ouderen weer naar boven.