Zeeuwse bodemactualiteiten

Geslaagd symposium 'Dag van de Zeeuwse bodem'

05-2016    21 april vondt het sympsium 'Dag van de Zeeuwse bodem' in Heinkenszand plaats. Het symposium werd geopend door de wethouder van Borsele; Conny Miermans. Daarna volgden er verschillende presentaties en workshops over bijvoorbeeld STRONG, Omgevingswet, landbouw, bodemenergie, archeologie, klimaatadaptatie en projecten als FRESHEM en Bewust Walcheren. Gedurende deze dag kwamen er dus vele onderwerpen aanbod en was er uiteraard tijd om te netwerken. Presentaties en de foto's zijn op de pagina Zeeuwse bodemactualiteiten te downloaden en te bekijken.

Dag van de Zeeuwse bodem

23-03-2016        Bodem als integraal onderdeel van de leefomgeving, de ruimtelijke ordening, het energie- en klimaatvraagstuk. De bodem benutten in relatie tot maatschappelijke opgaven. Op donderdag 21 april zal in Heinkenszand een symposium worden gehouden waarbij de bodem en ondergrond Van Zeeland centraal staan. Een dag lang een breed scala van onderwerpen over de bodem en ondergrond waarover u wordt geïnformeerd en bijgepraat. En er valt heel wat bij te praten, want er zijn op dit moment veel ontwikkelingen op bodemgebied gaande.
Het symposium is bestemd voor bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van organisaties en bedrijven, die direct of indirect met het gebruik en beheer van de bodem en ondergrond te maken hebben of te maken kunnen krijgen. Dit kan zijn vanuit een bodemgerichte invalshoek maar ook vanuit ruimtelijke ordening, bouwen- en wonen/vastgoed, energie en duurzaamheid, de landbouw, onderwijs/educatie en onderzoek. Kortom een zeer brede doelgroep!

Heeft u belangstelling? U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Binnenkort volgt er een programma.

Afsluiting Zeeuws jaar van de bodem

04-12-2015   28 november werd het Zeeuwse jaar van de bodem officieel afgesloten door gedeputeerde Carla Schönknecht, tijdens een inspiratie dag over bodembewust tuinieren. 2015 werd door de FAO en VN uitgeroepen tot het jaar van de bodem. In Zeeland vinden we dit een belangrijk thema en hebben dan ook groots uitgepakt.

Eind 2014 vormde zich een projectteam met enthousiaste mensen van verschillende organisaties en ontstonden er veel uiteenlopende en inspirerende ideeën om bodem onder de aandacht te brengen. Het begon met een spetterende opening van het activiteitenprogramma in Terra Maris. Daarop volgenden snel meer activiteiten zoals: een fotowedstrijd, modderdag, bodemlespakket, bodem gastlessen tijdens de geoweek, cursussen voor gidsen en natuurouders, een demonstratieterrein over duurzaam bodemgebruik in de landbouw bij proefboerderij de rusthoeve, ZLTO lezingen over bodem, maken en verspreiden van boekje: het zal je tuin maar zijn, een filmpje over een regenworm, wedstrijd voor een slikliedje, documentaire 'Lees het landschap', Yerseke Moer aangewezen als aardkundig monument, Expositie Soil op Abdij Middelburg en natuurlijk de afsluiting van het activiteitenprogramma met een inspiratie dag over bodembewust tuinieren.

Inmiddels nadert het einde van het jaar 2015 en kunnen we concluderen dat het Zeeuws jaar van de bodem een groot succes is geweest. Tijdens de afsluiting benadrukte gedeputeerde Carla Schönknecht (tevens Bodem ambassadrice) dat de bodem een onlosmakelijk onderdeel is binnen een aantal uitdagingen waar we in Zeeland voor staan. "Ik ben ontzettend trots op wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Wat mij betreft, blijft alle aandacht voor de bodem niet beperkt tot 2015. Dit jaar is een startpunt voor meer bewustwording en concreet aan de slag gaan met al die nuttige eigenschappen en diensten die de bodem ons geeft. Zorg voor de bodem en gebruik maken van de bodem doen we niet ieder voor zich. Dat doen we samen!".

Fotowedstrijd

04-12-2015   Een van de vele activiteiten in het jaar van de bodem was natuurlijk de fotowedstrijd met het thema: 'De Zeeuwse bodem maakt indruk!. Gedurende vier maanden lang kon iedereen zijn of haar foto opsturen. Er was echter één voorwaarde; de foto moest wel in Zeeland gemaakt zijn. In totaal hebben 62 deelnemers 128 foto's ingestuurd in 2 categorieën; 'Jeugd tot en met 12 jaar' en 'Volwassenen (vanaf 13 jaar)'.

Alle ingezonden foto's waren 28 november te bewonderen tijdens de prijsuitreiking in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. De winnende foto's zijn te zien in het juryrapport bij bodemactualiteiten.

 

 

De website

Welkom op de website 't Zeeuws Bodemvenster. De gratis webwinkel van bodeminformatie. In 't Zeeuws Bodemvenster zijn bodemkaarten, factsheets, achtergrondinformatie te vinden.

Hoewel dit een website over bodeminformatie is staat de bodem niet centraal. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om vraagstukken over klimaatverandering en energie, om nieuwe functies van het landelijk gebied en de toenemende ruimtedruk in het stedelijk gebied. Maar ook over een gezonde leefomgeving en de identiteit en herkenbaarheid van de leefomgeving. De bodem kan gebruikt en benut worden en levert diensten bij het beantwoorden van deze vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat de bodem ook in de toekomst die diensten kan blijven leveren moet het gebruik van de bodem op duurzame wijze gebeuren. Wel gebruiken maar niet aantasten of uitputten.

Via deze website kunt u verschillende manieren doormiddel van tabbladen bij bodeminformatie komen:

Thema. Hier vindt u bodeminformatie die per thema gebundeld is. Zo vindt u informatie over grondwaterzaken, historie, bodemenergie, bodemverontreiniging, enzovoort. 
Bodemwinkel. Hier kunt u helemaal vrij zoeken naar bodeminformatie. U klikt op één of meerder bodemkwaliteiten en kiest vervolgens informatie u wilt bekijken en/of downloaden.
Met deze website worden een handreiking geboden om bodeminformatie op integrale wijze binnen gebiedsprojecten te betrekken. De ambitie is dat deze website inspireert om de veelzijdigheid en de waarde van de Zeeuwse bodem te gebruiken, zichtbaar te maken en waar nodig te beschermen in ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. 

Bij iedere kaart die in deze website is te raadplegen hoort een achtergronddocumentje "het verhaal van de kaart". Een informatief verhaal waardoor de kaart meer gaat spreken.

De naam

Met maken van een venster geeft zicht op de ander en werpt bovendien nieuw licht op jezelf. Het stimuleert tot integraliteit omdat het blikveld wordt verruimd en zoals het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal aangeeft dat het "mogelijkheid tot contact" geeft en iets is "wat kennis verschaft". Dit gegeven voorzien van een regionaal accent heeft geleidt tot de naam 't Zeeuws bodemvenster.

 

De stellingen

  • In tijden van economische hoogconjunctuur lijkt het bodemsysteem voor de mens geen enkele belemmering te vormen. Alles is maakbaar. Voor ieder probleem is er genoeg geld en lijkt een technische oplossing voorhanden.
  • In tijden van economische recessie lijkt het bodemsysteem voor de mens een belemmering te vormen. Niets is mogelijk want ieder probleem dat opduikt vanuit de bodem lijkt veel geld te kosten.
  • Niet alleen in tijden van bezuinigingen of schaarste is het gepast om daar waar mogelijk tot kostenbesparing en duurzaamheid te komen. Wat betreft het bodemsysteem is daarbij geen plaats voor dure maakbaarheid. Gebruik daarentegen de bodem als bondgenoot. U zult verrast zijn.
  • Alles is te leren.