BKK Zeeland

Voor wie met grond- en baggerverzet te maken heeft zijn de Bodemkwaliteitskaarten het hulpmiddel om dit verantwoord uit te voeren. De bodemkwaliteitskaarten geven inzicht in de kwaliteit van de te verplaatsen grond en de (diffuse) bodemkwaliteit op de toepassingslocatie. Iedereen die grond of bagger gaat verplaatsen moet vooraf een melding doen bij het landelijke meldpunt. De informatie die u daarbij nodig hebt is in veel gevallen op de bodemkwaliteitskaart te vinden.

Bodemkwaliteitskaarten en de bijbehorende spelregels zijn helaas behoorlijk complex en voor een niet-ingewijde in materie lastig te doorgronden. Om het één en ander wat duidelijker te maken zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

Gebruik van de kaarten: let op, specialistenwerk!

De bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken. Goede interpretatie van deze kaarten is niet altijd even makkelijk. Achter een bodemkwaliteitskaart schuilt een bepaalde gedachtengang op grond waarvan de kaart is opgesteld. Deze gedachtengang is beschreven in de gemeentelijke nota bodembeheer. Zeker wanneer het melden van grond- of baggerverzet niet tot de dagelijkse bezigheden hoort is het niet reeel te veronderstellen dat de inhoud van een nota bodembeheer helemaal begrepen wordt. Daardoor ontstaat de kans dat onjuiste en/of onvolledige conclusies worden getrokken. Grond- en baggerverzet is vaak een kostbare aangelegenheid. Fouten kunnen dus geld kosten. Alleen al om die reden is het beslist aan te raden om voor een juiste en volledige interpretatie contact op te nemen met de verantwoordelijke medewerker van de gemeente waar de grond of bagger gaat worden toegepast. Deze mensen willen u graag helpen.

Aan de hand van de verkregen informatie, de kaarten en de bodembeheernota's kunt u zelf inzicht krijgen in de mogelijkheden en een melding uitvoeren. Het advies is en blijft echter dat zodra een werk concreet begint te worden, eerst contact op te nemen met de gemeente waar de grond wordt toegepast.