Overzicht verhalen bij de kaart

Over alle kaarten in 't Zeeuws bodemvenster is een verhaal te vertellen. Door het verhaal te vertellen, zal de kaart meer gaan leven en wordt zij beter bruikbaar. Elk verhaal wordt via een vast stramien verteld, waarbij de schrijvers zich de volgende vragen hebben gesteld:

 • Wat zegt de kaart?
 • Hoe is de kaart tot stand gekomen?
 • Wat kun je met de kaart?
 • Hoe moet de legenda gelezen worden?  
 • Wat is de betrouwbaarheid van de kaart?
 • Verdere informatie

Inmiddels zijn voor de diverse thema's de volgende 'verhalen' opgenomen in 't Zeeuws bodemvenster:

civiel:

 • Bodemkwaliteitskaarten
 • Boomgaardenkaart

historie en erfgoed:

 • Cultuurhistorische
 • Bodemkaart
 • Aardkundige Waarden kaart
 • Fysisch Geografische eenheden kaart
 • Geomorfologie kaart
 • Actueel Hoogtebestand Nederland
 • Archeologische Monumentenkaart
 • Indicatieve kaart archeologische waarden
 • Niet Gesprongen Explosieven

water:

 • grondwaterbeschermingskaart
 • Waterinfiltratiekaart
 • Grondwateronttrekkingenkaart
 • (Zoute)kwelkaart
 • TOP-verdrogingskaart (voor natuurgebieden)
 • Zoetwatervoorkomens
 • Aandachtsgebieden waterhuishouding (wateroverlast)

bodemenergie:

 • Geschiktheidskaart bodemenergie