Duurzaam Bodemgebruik

Deze website draait rond duurzaam gebruik van de bodem. Maar wat is duurzaam gebruik van de bodem eigenlijk. Hoe zit de Zeeuwse bodem in elkaar en hoe is die ontstaan. Waar hebben we het in Zeeland eigenlijk over bij duurzaam bodemgebruik en hoe wordt het praktisch handen en voeten geven eigenlijk ondersteund. Via het submenu of onderstaande links kunt u over deze zaken meer informatie vinden.

Wat is duurzaam bodemgebruik

Duurzaam bodemgebruik komt kort maar krachtig neer op het benutten van de gebruiksmogelijkheden van de bodem, zonder de bodem aan te tasten of uit te putten. Wat houdt dat nu precies in en wat is de achtergrond van het begrip duurzaam bodemgebruik. Lees er meer over!

De Zeeuwse bodem

Hoe is de Zeeuwse bodem eigenlijk ontstaan? Waarom op de ene plaats veel zand en op een andere plaats heel veel klei of veen? Om dat te begrijpen is eigenlijk een reis in de tijd nodig. We maken een reis van zo'n 11.000 jaar terug in de tijd en reizen van daaruit terug naar het hier en nu. Beleef het mee!

De Zeeuwse bodemagenda

Om duurzaam bodemgebruik voor Zeeland meer concreet te maken is een provinciale bodemagenda opgesteld. Hierin wordt duurzaam bodemgebruik gekoppeld aan maatschappelijke (Zeeuwse) vraagstukken. De provinciale bodemagenda bestaat uit 6 punten. Leer ze kennen!

Het ondersteuningsteam

Om bodem en ondergrondinformatie binnen projecten een plaats te geven is het belangrijk dat de betrokkenen vooral zelf met deze informatie aan de slag moeten gaan. Om goede inbreng van bodeminformatie in projecten een duwtje in de rug te geven is er binnen 't Zeeuws Bodemvenster een ondersteuningsteam actief. Maak er gebruik van!