Producten

Kaarten
Titel

Signaleringskaart AKW

De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden is een kaart met daarop een totaaloverzicht van grotere en kleinere aardkundig interessante gebieden en elementen in Zeeland. Deze gebieden zijn...

IKAW

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (kortweg IKAW) geeft een voorspelling geeft van de te verwachten archeologische waarden in de ondergrond. De te verwachten archeologische waarden zijn...

Teeltvoorkeur

De veelheid aan landbouwkundige teelten is daarbij, op basis van vergelijkbare eisen aan bodem en water, beperkt tot de volgende vijf clusters: -intensieve teelten -fruitteelt -akkerbouw -...

Pagina's