Zeeuws Vlaanderen

Nota bodem- en waterbodembeheer Zeeuws Vlaanderen

Nota bodembeheer Zeeuws Vlaanderen

 

Nota waterbodembeheer Zeeuws Vlaanderen:

Folder hergebruik van grond en baggerspecie:

Elke gemeente heeft een Nota Bodemkwaliteitskaarten met bijlagen:

 

De bodemkwaliteitskaart is ook op het geoloket te raadplegen.